Z zawodu – hydrobiolog (zgłębia m. in. społecznie istotny problem zakwitow toksynotwórczych sinic)

Pozazawodowo pasjonują ją – taniec towarzyski, konie i jeździectwo

O sobie mówi – Łączę przeciwieństwa. Jestem dążącą uparcie do celu optymistką, potrafiącą realnie patrzeć na świat i rzeczywistość. Moje, czasami abstrakcyjne, poczucie humoru wyrasta z dystansu do siebie. Do szczęścia potrzebuję bezwzględnie pokoju ducha i uśmiechów męża oraz synka. Praca naukowa, która jest moją pasją, często nie pozwala mi spokojnie zasnąć...

Jej badania naukowe dotyczą - toksykologicznych aspektów funkcjonowania ekosystemów wodnych, głównie zaś zakwitów sinic produkujących toksyny i ich wpływu na organizmy wodne. Zajmuje się również ekologią fitoplanktonu oraz fitoperyfitonu.

Trochę o niej

Absolwentka studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii uzyskała w 2011 roku na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jest również absolwentką Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego Akademii Rolniczej w Lublinie. Obecnie pracuje na stanowisku inżynieryjno-technicznym w Katedrze Hydrobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Jej praca naukowo-badawcza dotyczy zjawiska zakwitów sinic produkujących toksyny oraz ich wpływu na organizmy wodne, a także ekologii fitoplanktonu oraz fitoperyfitonu. Wiedzę pogłębiała, odbywając kilka staży naukowych, m.in. w Stacji Badawczej CBE PAN w Lublinie w zakresie chromatograficznych technik (GC/MS, HPLC-FLD, HPLC-DAD) oznaczania toksyn sinicowych w materiale biologicznym i wodzie jeziornej, w Zakładzie Fykologii Instytutu Botaniki PAN im. W. Szafera w Krakowi oraz w Zakładzie Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w zakresie oznaczania okrzemek peryfitonowych i planktonowych. Brała czynny udział w kilkunastu międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz warsztatach szkoleniowych. Była wykonawcą w kilku projektach badawczych. Od roku 2006 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fykologicznego.

Za osiągnięcia naukowe była nagradzana m. in. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Dyplomem Wyróżniającego się Absolwenta Akademii Rolniczej w Lublinie oraz Honorową Odznaką Akademii Rolniczej w Lublinie, a także Dyplomem Uznania Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za osiągnięcia naukowe w latach 2006 – 2008.