Z zawodu – hydrobiolog (mikrobiolog)

Z osobowości – realista z dużą dozą optymisty

Pozazawodowo pasjonują ją – grafika komputerowa i programowanie

O sobie mówi – Nikt nie jest w stanie zmienić kierunku który raz obiorę. Jestem osobą konsekwentną
i bardzo dokładną. Lubię pracować z ludźmi, ale bez utraty swojej indywidualności. Uważam, że przeszkody są po to, by je pokonywać i stawać się jeszcze lepszym i mądrzejszym człowiekiem. Uwielbiam uczyć, dzielić się tym co wiem i zaszczepiać ludziom miłość do przyrody.

Jej badania naukowe dotyczą oceny składu taksonomicznego orzęsków i wrotków w ekosystemach wodnych, określenia wzajemnych powiązań troficznych na poziomie mikrobiologicznym. 

Trochę o niej
Osoba o wszechstronnych zainteresowaniach. Absolwentka kierunku biologia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ponadto absolwentka Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej na kierunku informatyka. Na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uzyskała tytuł doktora w dyscyplinie zootechnika, specjalność ichtiobiologia. Jej praca naukowa dotyczy głównie struktury ilościowej i jakościowej mikrofauny psammonowej oraz wzajemnych zależności troficznych w ekosystemach wodnych. Jest autorką szeregu publikacji związanych z tym tematem.