Z zawodu - nauczyciel akademicki „z duszą”, pracownik naukowy; obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Hydrobiologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

z osobowości –  uczciwa, szczera, bardzo kontaktowa i otwarta, empatyczna, o miłym usposobieniu, budząca zaufanie, refleksyjna i tolerancyjna, lubi i potrafi słuchać ludzi;  kreatywna, pracowita i punktualna.

Pozazawodowo pasjonuje ją – odkrywanie i zgłębianie tajemnic ludzkiej natury; rozmowy z ludźmi, obcowanie z przyrodą, książka, teatr, taniec, uprawia nordic walking.

O sobie mówi –  Cenię ponadczasowe wartości jak miłość, uczciwość i przyjaźń. Poza tym cenię skromność, prostolinijność i naturalność. Mam marzenia i wierzę, iż one się spełnią.  Staram się żyć przyjmując, że wszystko co mnie spotyka – „dobre” lub „złe” - ma swój głęboki sens.

Jej badania naukowe dotyczą hydrobiologii - paleolimnologii; polegają na odtwarzaniu różnych aspektów przeszłości jezior na podstawie analiz subfosylnych szczątków larw Chironomidae, zdeponowanych w osadach dennych jezior, które to osady można określić jako samozapisującą się w sposób ciągły, naturalną „kronikę” życia jeziora. Prowadzone badania mają duże znaczenie praktyczne, gdyż poznanie przeszłości jest najlepszą wskazówką do prognozowania przyszłości, a także podstawą do podejmowania ważnych decyzji i działań mających na celu ochronę bądź też rekultywację ekosystemów słodkowodnych. Nieoceniona wartość tych badań wynika również z tego, że zasoby danych historycznych dotyczących funkcjonowania ekosystemów wodnych są bardzo ubogie.

Trochę o niej

Anna Kaczorowska - mgr inż. ochrony środowiska; dr biologii w zakresie hydrobiologii (a ściślej paleolimnologii) oraz absolwentka studiów podyplomowych w zakresie public relations oraz psychologii komunikacji społecznej; stawia na interdyscyplinarność w samokształceniu. Jej zdaniem, bardzo istotnym elementem w procesie dydaktycznym jest akcentowanie aplikacyjnego aspektu przekazywanej wiedzy. Uważa, iż poza wiedzą merytoryczną w podstawowej dziedzinie zawodowej lub naukowej, bardzo ważną rolę odgrywają umiejętności społeczne, do których należą min: komunikatywność, umiejętność współpracy w grupie, inicjatywa, kreatywność, elastyczność oraz empatia. Są to kompetencje niezwykle pożądane i doceniane przez współczesnych pracodawców. W praktyce dydaktycznej oraz codziennym życiu wykorzystuje najnowszą wiedzę z zakresu neurobiologii na temat „uczenia się mózgu”. Jest gorącą zwolenniczką „nauczania i uczenia się przyjaznego mózgowi”. Program dydaktyczny współtworzy i doskonali wraz ze studentami oraz współpracuje z ekspertami – praktykami, pełnymi entuzjazmu i chęci dzielenia się swoją wiedzą z innymi. Naucza i ustawicznie samodoskonali się. Dwukrotnie odznaczona Honorową Odznaką Akademii Rolniczej w Lublinie. Uzyskała Dyplomy uznania Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie za osiągnięcia naukowe w latach 2004-2006 oraz 2008-2009.