Ogród roślin
i surowców kosmetycznych

Zapraszamy do współpracy osoby pragnące poznawać i badać rośliny kosmetyczne

Jesteśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem naukowym jak i przemysłem kosmetycznym. W naszym ogrodzie dysponujemy bogatą kolekcją roślin kosmetycznych popularnych i mniej znanych, które mogą stanowić podstawę do badań naukowych i wdrożeniowych.

Studentów gościmymy na stażach naukowych podczas których zbierają materiały będące podstawą prac: inżynierskich, licencjackich lub magisterskich