Z zawodu – biolog i architekt krajobrazu zawsze blisko ekologii

Z osobowości – wrażliwa marzycielka i perfekcjonistka, zwykle z głową w chmurach albo z nosem przy ziemi, chciałaby uczynić otoczenie człowieka pięknym i wolnym od śmieci

Pozazawodowo pasjonują ją – podróże w dzikie ostępy przyrody i często zapomniane zabytki epok minionych, szczególnie piesze górskie wędrówki, sporty zimowe, fotografia i astronomia

O sobie mówi – dzikus, najchętniej zaszyłaby się w lesie, w górach, z dala od zgiełku miast. Stara się cieszyć drobiazgami i tym co przynosi nowy dzień.

Jej badania naukowe dotyczą właściwości użytkowych i ozdobnych roślin, w szczególności zawartości barwników i możliwości ich wykorzystania w praktyce. Prowadziła również badania reakcji drzew na warunki miejskie, uczestnicząc w tworzeniu fotograficznej metody pomiaru przyrostów pędów i koron drzew.

Trochę o niej - Jako biolog i architekt krajobrazu lubi sięgać do różnych dziedzin nauki i sztuki wykorzystując zarówno nowoczesne techniki fotografii, obróbki cyfrowej oraz obliczeń, analiz i projektowania za pomocą programów komputerowych, jak i tradycyjne ołówek, kredkę i kalkę. Pierwszy tytuł, magistra nauk biologicznych, uzyskała na Wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przedmiotem badań były barwniki w wybranych do hodowli różnych gatunkach pelargonii. Do dziś barwniki roślinne i inne cenne substancje pozyskiwane z roślin pozostają w kręgu jej zainteresowań. Na tej samej uczelni na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu uzyskała również tytuł magistra inżyniera architektury krajobrazu o specjalizacji z dendrologii. Badania będące tematem pracy dyplomowej były częścią szerszego programu, którego celem było opracowanie fotograficznej metody pomiaru przyrostu pędów i koron drzew. Nadal ważne są dla niej kondycja drzew i innych roślin żyjących w warunkach miejskich, ale też na innych obszarach eksploatowanych przez człowieka.