z zawodu – botanik, ogrodnik.

Z osobowości – wymagający od siebie i innych, troskliwy i opiekuńczy, lubi pomagać.

Pozazawodowo pasjonują go – zabytkowa architektura, historia sztuki, podróże.

O sobie mówi – jestem pewny siebie i łatwo nie poddaję się. Wyznaczam sobie cele, które staram się realizować.

Jego badania naukowe dotyczą - introdukcja gatunków roślin z różnych regionów świata; reintrodukcja gatunków roślin chronionych, zagrożonych i ginących w Polsce; ekologiczna morfologia i anatomia roślin.

Trochę o nim - Mykhaylo Chernetskyy – specjalista naukowo-techniczny w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Stopień doktora nauk rolniczych z zakresu ogrodnictwa specjalność botanika stosowana uzyskał na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). W latach 2001-2005 był stypendystą Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie. Jest absolwentem Katedry Botaniki, Wydziału Biologii Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. W latach 1989-2001 był pracownikiem Ogrodu Botanicznego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych z zakresu: struktury roślin, introdukcji i reintrodukcji roślin, ochrony gatunkowej ex situ i in situ, aeropalinologii. Współpracuje lub utrzymuje kontakt z naukowcami różnych placówek botanicznych w Polsce i zagranicą. W Ogrodzie Botanicznym UMCS prowadzi opiekę nad trzema działami botanicznymi. Uczestniczy w prowadzeniu praktyk studenckich i szkół średnich oraz bierze udział w popularyzacji wiedzy botaniczno-ogrodniczej dla zwiedzających. Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Botanicznego oddziału Lubelskiego.