Z zawodu – wykładowca przedmiotów: biochemii, mikrobiologii, żywienia człowieka itd.

Pozazawodowo pasjonują ją – podróże te bliskie i te dalekie, a szczególnie wyprawy do Norwegii.

O sobie mówi – lubię pomagać innym, jestem otwarta na ludzi. Lubię życie w ruchu.

Jej badania naukowe dotyczą - ogólnie mówiąc właściwości prozdrowotnych kiełków oraz ich czystości pod względem mikrobiologicznym.

Trochę o niej - Małgorzata Stryjecka stopień doktora nauk rolniczych, technologii żywności i żywienia człowieka specjalność biochemia żywności, uzyskała na Wydziale Rolniczym, Akademii Rolniczej (dzisiejszy Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie. Jest osobą interdyscyplinarną. Jej praca naukowa wiąże ze sobą różne dziedziny: mikrobiologię, biochemię, żywienie człowieka i technologię żywności. Najbardziej lubi pracę w laboratorium, gdzie „czuje się jak ryba w wodzie”. Ponadto uczy młodzież gimnazjalną biologii w praktyce. Była koordynatorem oraz wykonawcą projektów edukacyjnych, dotyczących ekologii, ochrony środowiska. Ponadto jest ekspertem w projekcie opracowującym obudowę dydaktyczną dla edukacji wczesnoszkolnej. Propaguje biologię, chemię, racjonalne odżywianie wśród dzieci i młodzieży, oraz seniorów Chełma i okolic. Obecnie pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Rolników (sekcji biologicznej) PWSZ w Chełmie. Jest autorką, lub współautorką wielu publikacji i doniesień naukowych. Ponadto jest autorką 3 książek o tematyce ekologicznej.