Z zawodu – nauczyciel akademicki z zakresu agronomii.

Pozazawodowo pasjonują ją – fascynuje się dobrą książką, teatrem, kinem. Bardzo lubi obcować z przyrodą, kocha zwierzęta

O sobie mówi – Mam bardzo pogodny charakter i jestem pozytywnie nastawiona do życia, cenie sobie szczerość ludzi ich zdanie . Moje motto ,, człowiek może być w pełni sobą tylko wtedy, gdy jest w pełni pośród innych ludzi ‘

Jej badania naukowe dotyczą - środowiska przyrodniczego i jego wpływu na produkcję roślinną, i właściwości biologiczne i użytkowe i zdrowotne surowców roślinnych.

Trochę o niej - Barbara Krochmal-Marczak – to osoba o bardzo szerokich zainteresowaniach, potrafiąca łączyć wiele dziedzin nauki, szukająca związków pomiędzy wpływem czynników klimatyczno –glebowych a jakością surowca i jego zdrowotnoscią. Stopień doktora nauk w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dyscyplinie agronomia otrzymała na Wydziale Agrobioinżynierii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na podstawie rozprawy doktorskiej dotyczącej pionierskiej uprawy Ipomoea batatas L. [Lam.] w warunkach Podkarpacia. Dr inż. Barbara Krochmal-Marczak metodykę prac laboratoryjnych i polowych opanowywała w czasie stażu naukowego na Uniwersytecie Rolniczym w Kownie, na Litwie a także w czasie stażu naukowego w Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie. Jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych, popularno – naukowych oraz doniesień naukowych w zakresie agrotechniki roślin uprawnych oraz oceny jakości surowca dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, wydawanych w języku polskim i angielskim. Współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym w Kownie (Litwa), odbyła – staż naukowy, program Erasmus – Uniwersytet degli Studi di Foggia (Włochy). Jest ekspertem do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach ,,Podkarpackiego funduszu stypendialnego dla doktorantów’’. Prowadzi wykłady w Akademii Młodych. Jest członkiem oraz przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów. Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie gospodarki żywnościowej, w Uniwersytecie Rzeszowskim. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie.