Z zawodu – hmmmm .... można wymienić kilka: technolog żywności, zielarz, rolnik ale realizuje sie jako nauczyciel akademicki - to właśnie kształcenie i wprowadzanie w tajniki nauki jest jej wyzwaniem i pasją

Z osobowości – stara się podchodzić do życia spokojnie i optymistycznie "nie płakać nad rozlanym mlekiem" zaś w każdej sytuacji doszukiwać się pozytywnych aspektów

Pozazawodowo - matka dwóch synów, właściwie to domatorka, nie ma to jak w zimowe wieczory poszydełkować w zaciszu domowym lub latem pogrzebać w ogródku, upiec serniczek, zaprosić przyjaciół .......

O sobie mówi - nigdy się nie nudzę: jest tyle do zrobienia, przeczytania, poznania, napisania że tylko strach czy życia na wszystko wystarczy. Jestem na granicy pracoholizmu - jeżeli chcesz zaproponować współpracę lub jest coś fajnego do zrealizowania to uważaj bo nie umiem odmówić ;-)

Jej badania naukowe dotyczą – substancje czynne w roślinach – możliwości kształtowania i kontroli, rośliny mało znane i niekonwencjonalne użytkowanie roślin i ich surowców

Trochę o niej

Cała jej ścieżka naukowa i zawodowa związana jest z ziołami. W 2006 roku obroniła pracę doktorską wykonaną w Katedrze Roślin Przemysłowych i Leczniczych Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). W latach 2007-2009 Kierownik Katedry Kosmetologii WSNS w Lublinie, od 2008 roku Wykładowca PWSZ w Krośnie, a od 2011 także w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie na kierunku kosmetologia.
W 2008 rokuEkspert Zewnętrzny ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020 – określającego kierunki badań naukowych i prac rozwojowych wpływających na tempo rozwoju gospodarczego Polski. Wykładowca i trener wielu szkoleń i warsztatów z zakresu produkcji i zastosowania roślin.
Warsztat nauczyciela akademickiego ciągle doskonali poprzez kursy (Stosowanie nowoczesnych metod kształcenia w systemie e-Learningu – PWSZ Krosno), warsztaty (warsztaty „Matura…i co dalej? – czyli jak pomóc maturzyście w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej” – WSNS Lublin), i studia podyplomowe: Nauczyciel przedmiotów zawodowych (KUL 2010). 
Opracowała i opiniowała program kształcenia dla kierunku kosmetologia, koordynator bloku przedmiotów dotyczących wykorzystania roślin w kosmetologii. Inicjator i organizator konferencji naukowych, współorganizator specjalistycznego laboratorium oceny jakości surowców pochodzenia roślinnego. Autor i współautor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowychoraz redaktor monografii pokonferencyjnych.