Z zawodu - biolog, nauczyciel akademicki

Pozazawodowo pasjonują ją - dobry film i książka, szczególnie literatura iberoamerykańska z miłości do której nauczyła się języka hiszpańskiego, by móc swoich ulubionych autorów czytać w oryginale

O sobie mówi - pasjonatka nauki, która jednocześnie uważa, że „życie jest mądrzejsze od nas wszystkich”, a „… człowiek  ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł” (G. G. Marquez)

Jej badania naukowe dotyczą - wpływu różnorodnych związków chemicznych, najczęściej pochodzenia naturalnego na metabolizm komórek ludzkich w hodowlach in vitro

Trochę o niej

 Agata Jabłońska-Trypuć pracowała jako  asystent w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz jako wykładowca w Wyższej Szkole Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, gdzie była kierownikiem dydaktyczno-naukowej Pracowni Składników i Surowców Kosmetycznych. Eksperymentowała w Pracowni Kultur Komórkowych, której była współorganizatorem. Jest autorką kilkunastu prac naukowych na temat: wpływu związków biologicznie czynnych na skórę, znaczenia kosmetyczno-terapeutycznego surowców roślinnych, sensoryki i substancji zapachowych  oraz wpływu wybranych hormonów roślinnych na metabolizm fibroblastów skóry ludzkiej.  Prowadziła zajęcia dydaktyczne z przedmiotów chemia nieorganiczna i chemia analityczna ze studentami kierunków farmacja i analityka medyczna oraz biochemia, składniki i surowce kosmetyczne oraz sensoryka i środki zapachowe ze studentami kosmetologii.

Zajmowała się hodowlami komórkowymi, przede wszystkim hodowlą komórek nowotworowych: MOLT-4 (ostra białaczka limfoblastyczna), MCF-7 i MDA-MB-231 (linie komórek raka piersi) oraz fibroblastów, a także oznaczeniami biochemicznymi i western blottingiem. W badaniach koncentrowała się na wpływie i mechanizmie działania leków przeciwnowotworowych na wybrane linie ludzkich komórek nowotworowych. Odbyła wiele szkoleń, m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim a także w PAN-ie w Warszawie. Była współorganizatorem pracowni kultur komórkowych i pracowni biochemicznej w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 2009 r  na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej obroniła pracę doktorską na temat aktywności biologicznej cytokinin w kulturach ludzkich fibroblastów skóry. Jest autorką lub współautorką publikacji w większości prac przeglądowych w czasopismach krajowych. Ponadto współpracuje z wydawnictwem medyczno-farmaceutycznym MedPharm; jest współautorką trzech podręczników (“Sensoryka i podstawy perfumerii” Agata Jabłońska-Trypuć, Ryszard Farbiszewski; „Roślinne surowce kosmetyczne” Romuald Czerpak, Agata Jabłońska-Trypuć; „Surowce kosmetyczne i ich składniki. Część  teoretyczna i ćwiczenia laboratoryjne” Agata Jabłońska-Trypuć, Romuald Czerpak) oraz redaktorem naukowym jednego podręcznika („Słownik kosmetyczny” Xenia Petsitis, redaktor naukowy: Agata Jabłońska-Trypuć). Na zajazdach naukowych krajowych i zagranicznych wyniki swoich badań przedstawiała w formie posterów i wykładów. Pracowała również w firmie farmaceutycznej na stanowisku konsultanta naukowego. Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki.