Ogród roślin
i surowców kosmetycznych

ARTYKUŁY

 • Baj T., Sieniawska E., Ludwiczuk A., Widelski J., Kieltyka – Dadasiewicz A., Skalicka –Woźniak K. Głowniak K. Thin-layer chromatography—fingerprint, antioxidant activity, and gas chromatography—mass spectrometry profiling of several Origanum L. species..JPC, J. Planar. Chromatogr. Mod. TLC 2017 30 (5) s. 386-391 http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/1006.2017.30.5.7
 • Ludwiczuk A., Kieltyka – Dadasiewicz A., Sawicki R., Golus J., Ginalska G. Essential oils of some Mentha species and cultivars, their chemistry and bacteriostatic activity. Nat. Prod. Commun. 2016 11(7): 1015-1018,https://www.researchgate.net/publication/308968258_
 • Król B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Contemporary evidence on stearidonic acid health - promoting effects. Agro Food Ind. Hi-Tech 2015 Vol. 26(4): 42-45. http://www.teknoscienze.com/articles/agro-food-industry-hi-tech-21-.aspx.
 • Kiełtyka-Dadasiewicz A., Król B., Polimorfizm niełupek nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.) jako determinant ich wartości siewnej w warunkach laboratoryjnych. [AUT.] Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, E Agric. 2015 Vol. 70 Nr 3 41-48. http://wydawnictwo.up.lublin.pl/annales/Agricultura/2015/3/05.pdf
 • Kiełtyka-Dadasiewicz A., Krochmal-Marczak B., Król B. Struktura ziela wybranych surowców leczniczych i przyprawowych i agrotechniczne możliwości jej kształtowania. Towarozn. Problemy Jakości 2015 nr 3 (44) 58-67. http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl/numer-tpj-3/177-2015/numer-3-44-2015/283-struktura-ziela-wybranych-s...
 • Kiełtyka-Dadasiewicz A., Anna, Kubat-Sikorska A. Walory smakowo-zapachowo niementolowych odmian mięt (Menbtha Sp). Herbalism 2016 nr 1(2) 107-116,
 • Kiełtyka-Dadasiewicz A.,  Gorzel M. 2015: Elementy talasoterapii i możliwości ich rozwoju w kosmetologii, Kosmetologia Estetyczna 1 (4) 2015: 44-4
 • Kiełtyka-Dadasiewicz A.,  Gorzel M., Kubat-Sikorska A. 2014: Hortiterapia jako produkt medyczny i turystyczny w Polsce i na świecie, Materiały II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Dni Trzech Kultur w Medycynie, Usługi i turystyka zdrowotna, Włodawa, 20 września 2014. PREZENTACJA
 • Kiełtyka-Dadasiewicz A., Gorzel M. 2014: Alternative therapies. Aromatherapy – raw materials and treatments. European Journal of Medical Technologies 1(2): 72-79, ISSN 2353-1029
 • Gorzel M., Bielecki A, Kiełtyka-Dadasiewicz A., Kaczorowska A. 2014: Ichtioterapia w kosmetyce i dermatologii na przykładzie wykorzystania Brzany ssącej (Garra rufa – Heckel 1843) – analiza przypadku [w] "Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii" red. Gorzel. M., Kiełtyka-Dadasiewicz A., s. 237-248, ISBN-978-83-60594-41-4
 • Kiełtyka-Dadasiewicz A., Gorzel M. 2014: Surowce zielarskie w domowej kosmetyce naturalnej na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Środowisko, ożywianie, kosmetyki a zdrowie i uroda” Olsztyn 16-17 maja 2014 r.
 • Truchliński J., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Gorzel M. 2014: Zawartość kwasu szczawiowego oraz metali ciężkich w herbatach i surowcach ziołowych. Materiały Konferencji Naukowej: "Dietetyka i kosmetologia - interdyscyplinarność i wzajemne korelacje" Wrocław, 17 i 18  maja 2014r.
 • Kiełtyka-Dadasiewicz A., Król B., Krochmal-Marczak B. 2014: Innowacyjne formy surowców roślinnych jako komponenty nowoczesnych kosmetyków. [w] "Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii" red. Gorzel. M., Kiełtyka-Dadasiewicz A., s. 293-308, ISBN-978-83-60594-41-4
 • Kaczorowska A., Gorzel M. 2014: Public relations w kontekście Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii” [w] "Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii" red. Gorzel. M., Kiełtyka-Dadasiewicz A., s. 403-415, ISBN-978-83-60594-41-4

DONIESIENIA KONFERNCYJNE

Kieltyka – Dadasiewicz A., Kubat-Sikorska A. Walory smakowo-zapachowo niementolowych odmian mięt (Menbtha Sp). Herbalism 2016 nr 1(2) 107-116, il. bibliogr. streszcz. Sum.

Kieltyka – Dadasiewicz A., Jabłońska – Trypuć A., Taraseviciene Z., Kubat-Sikorska A. Charakterystyka i właściwości użytkowe surowców miętowych. Towarozn. Problemy Jakości 2016 nr 1(46) 93-105.

Krochmal-Marczak B., Stryjecka M. 2015: Wartość odżywcza i kosmetyczna wybranych surowców z Działu Roslin Dietetycznych Ogrodu Rosli i surowców Kosmetycznych CIBiN. Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo –Szkoleniowa. Wyd. WSSP, s.126-127. ISBN 978 83 60 594 73 5

Kiełtyka-Dadasiewicz A., Pioterczak D., Kubat-Sikorska A., Król B. 2015: Zapach cytrynowy - żródła roslinne dla przemysłu kosmetycznego. Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo –Szkoleniowa. Wyd. WSSP, s.122 - 123. ISBN 978 83 60 594 73 5

Kubat-Sikorska A., Stryjecka M. 2015: Znaczenie barwników roslinnych w kosmetologii i ich naturalne żródła na przykładzie karotenoidów. Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo –Szkoleniowa. Wyd. WSSP, s.118-119. ISBN 978 83 60 594 73 5

Chernetskyy M., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2015:  Ogrody botaniczne jako ośrodki gromadzenia gatunków roślin kosmetycznych. Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo –Szkoleniowa. Wyd. WSSP, s.116-117. ISBN 978 83 60 594 73 5

Kiełtyka-Dadasiewicz A., Korolko M., Gorzel M., Kołodziej B. 2015: Wpływ olejków miętowych na stabilność i cechy sensoryczne emulsji kosmetycznej. Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo –Szkoleniowa. Wyd. WSSP, s.80-81. ISBN 978 83 60 594 73 5

Romanek P., Gorzel M., Kłonowska - Olejnik M., Matysiak J., Syty K.  2015: .Zastosowanie roslinnych komórek macierzystych  we współczesnej kosmetologii na przykładzie Rhododendron ferrugineum (l.). Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo –Szkoleniowa. Wyd. WSSP, s.124-125. ISBN 978 83 60 594 73 5

Kłonowska  - Olejnik M., Stryjecki R., Gorzel M. 2015:  Możliwości stosowania ostrej papryki w kosmetologii. Gorzel M., Chrabąszcz A., Sikora P., Stryjecki R., Kaczorowska A. 2015. Wykorzystanie surowców pochodzenia zwierzęcego we współczesnej kosmetologii. Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo –Szkoleniowa. Wyd. WSSP, s.130-131. ISBN 978 83 60 594 73 5

Kiełtyka-Dadasiewicz A., Król B., Krochmal-Marczak B. 2013: Innowacyjne formy surowców roślinnych jako komponenty nowoczesnych kosmetyków. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii" Lublin, 21-22 Listopada 2013

Kiełtyka-Dadasiewicz A.,  Gorzel M. 2013: Elementy terapii Thalasso i możliwości ich rozwoju w kosmetologii. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii" Lublin, 21-22 Listopada 2013

MATERIAŁY             

      

    

           

   

         

olejki