Ogród roślin
i surowców kosmetycznych

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa (II Scientific and Training Conference – Dni Trzech Kultur w Medycynie)

Pracownicy Ogrodu Roślin i Surowców Kosmetycznych CIBiN czynnie uczestniczyli w konferencji, podczas której został wygłoszony referat pt. „Hortiterapia, jako produkt medyczny i turystyczny w Polsce i na świecie” Konferencja odbyła się 21 września 2014 r. we Włodawie.

Hortiterapia prezentacja