O CIBIN

Główną misją Centrum Innowacji Badań i Nauki jest inicjowanie, propagowanie i wspieranie rozwoju innowacyjnych form działalności naukowej i innych dziedzin z nią związanych. Centrum wspiera rozwój osób i instytucji o wysokim potencjale naukowym, pomaga w dążeniu do zatrudnienia lub samozatrudnienia związanego z reprezentowaną dziedziną nauki lub sztuki i dotychczasowymi osiągnięciami. Fundacja upowszechnia wiedzę, świadomość i rolę nauki w środowiskach organizacji sektora publicznego, społecznego i komercyjnego. Podejmuje różnorodne formy działalności naukowej, edukacyjnej i szkoleniowej poprzez innowacyjne środki wyrazu m.in. artystyczne, wydawnicze, popularyzatorskie.