Działalność zawodowa: Na stałe związana z białostockim VI Liceum Ogólnokształcącym. Filolog i pedagog z nadwyżką energii, próbująca ratować uczniów z oparów edukacyjnych absurdów, arteterapeutka wierząca w uzdrawiającą moc tworzenia

Pozazawodowo: Pełnoetatowa mama bliźniąt, miłośniczka literatury i skandynawskiego kina. Po godzinach twórczyni przelewająca na płótno niewypowiedziane myśli i emocje, świeżo upieczona absolwentka malarstwa, która głośno mówi, że „malowanie ją uratowało”

Co nieco o niej: Rodowita Podlasianka, mieszka i tworzy w Choroszczy, pracuje w Białymstoku. Do Lublina przybyła aby udoskonalić swój warsztat malarski, a otrzymała tu, oprócz wykształcenia, przyjaźń, możliwość  współpracy i rozwoju. Jest współtwórczynią galerii w centrum kultury w swoim rodzinnym mieście oraz współautorką projektu „Ucieczka z szuflady” zrzeszającego aktywnych twórców z gminy. Członkini grupy artystycznej „1/14” absolwentów Wydziału Artystycznego UMCSu, od niedawna związana z białostocką niezależną galerią Marchand. W liceum pracuje jako nauczycielka języka angielskiego oraz jako czynna arteterapeutka realizująca swój autorski program arteterapeutyczny, propagująca, szczególnie wśród młodzieży, szeroko pojętą sztukę oraz jej uzdrawiające działanie.

Twórczość: Tworzenie jest dla niej naturalną potrzebą, sposobem na wyrażenie tego, co często niewypowiedziane. Najczęstszym motywem w twórczości Ramotowskiej jest przenikanie się światów – tego realnego z magicznym, przemijanie, czas, ludzie, najczęściej kobiety, rośliny i zwierzęta zawieszone gdzieś pomiędzy bajkową konwencją i realizmem. Ważnym i stałym symbolem w jej obrazach jest ważka, jeden z najstarszych i najpiękniejszych drapieżników wśród owadów, która dla Ramotowskiej jest „stara duszą”, łącznikiem między dwiema rozpiętymi na przeciwległych biegunach rzeczywistościami.

Obraz, według Eweliny Ramotowskiej, jest doskonałym medium przekazu myśli, przeżytych historii, relacji z drugim człowiekiem, z samym sobą i naturą – doskonałym bo otwartym na każdego. Podczas malowania udaje jej się obudzić to co pozostawało uśpione, a nierozerwalne aspekty życia: drugi człowiek, upływający czas, dążenie do poznania tego co pozostaje poza naszym zasięgiem, natura i nieubłagalny bieg rzeczy, rezonuje w pracach twórczyni.

Brała udział w wystawach „Oddziaływanie” i „Niemianownik” w Choroszczy, „Szuflada Sztuki” w Warszawie, „Elementy” w Podlaskim Instytucie Kultury.

Marzy jej się podróż do Islandii i całkowita zmiana polskiego systemu edukacji.

Instagram: ewelram_art

Facebook: Ewel Ram malarstwo