Akademia zdrowia człowieka

 
 
Z zawodu – nauczyciel akademicki, na kierunkach takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, kosmetologia, fizjoterapia, zdrowie publiczne. Szkoleniowiec personelu medycznego, oraz administrator badań klinicznych.
 
Pozazawodowo – mama dwóch chłopców, hobbystycznie zainteresowana biochemią kosmetyczną.
 
Jej zainteresowania naukowo- zawodowe dotyczą – Zachowań prozdrowotnych kobiet w różnych grupach wiekowych, oraz prowadzenia badań klinicznych nad nowymi lekami.
 
Trochę o niej
 
Kinga Syty stopień doktora nauk medycznych uzyskała w Katedrze i Klinice Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Badania dotyczące sfery seksualnej kobiet ciąży prowadziła na kilka lat przed rozpoczęciem studiów doktoranckich. Jej praca naukowa wiąże ze sobą różne dziedziny: zdrowie publiczne, ginekologię, położnictwo oraz elementy seksuologii. Poza zajęciami ze studentami cyklicznie prowadzi specjalistyczne szkolenia dla pielęgniarek i położnych. Jest autorką, lub współautorką szeregu publikacji i doniesień naukowych w  obszarze szeroko pojętego zdrowia kobiet. Poza pracą naukowo- dydaktyczną zajmuje się procesowaniem dokumentacji z badań klinicznych.