Akademia zdrowia człowieka

Z zawodu – żywnościowiec/żywieniowiec, mykolog, nauczyciel akademicki, naukowiec

Pozazawodowo pasjonują ją – zdrowie, psychologia, przyroda

O sobie mówi–Podejmuję wyzwania… Unikam schematów.

Jej badania naukowe dotyczą zagadnień związanych ze zdrowiem, medycyną, epidemiologią, patogenezą, diagnostyką, profilaktyką. Jest na bieżąco z problemami i chorobami cywilizacyjnymi i postępem w ich zwalczaniu. Obecnie zajmuje się problematyką zdrowotną związaną z ekspozycją na grzyby pleśniowe.

Trochę o niej

Autorka ponad 200 publikacji naukowych i popularno – naukowych. Interdyscyplinarna w obrębie dziedziny nauk o zdrowiu. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktorat z technologii żywności i żywienia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Jest absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz UMCS Lublin. Profesor nadzwyczajny w Państwowej Szkole Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej a także zatrudniona na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Ponadto pełni funkcję Kierownika Regionalnego Centrum Badań środowiska rolnictwa i technologii innowacyjnych EKO-AGRO-TECH. Były Kierownik nieistniejącego Zakładu Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie, była również pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Kierownik i wykonawca wielu projektów badawczych finansowanych ze źródeł statutowych, oraz z Narodowego Centrum Nauki. Wyróżniona przez Marszałka woj. Lubelskiego stypendium naukowym za innowacyjną pracę doktorską.  Autorka i współautorka dwóch patentów. Recenzent w wielu czasopismach naukowych międzynarodowych, min.: Clinical and Experimental Allergy,African Journal Agricultural Research, Medycyna Ogólnai Naukio Zdrowiu i in. CzłonekGrupy eksperckiej ds. Oceny Produktów Biobójczych Przeznaczonych do Zwalczania lub Odstraszania Owadów Komisji do Spraw Produktów Biobójczych przy Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wice-prezes Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa, Oddział Lublin, (odznaczona złotą odznaką honorową). Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowejoraz Członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.

Poza nauką szuka kontaktu z pięknem przyrody, wędkuje.