Akademia zdrowia człowieka

 
Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, uzyskała dyplom magistra biologii w zakresie biochemii. Bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Chemii UMCS. W tym czasie zajmowała się badaniami z pogranicza chemii, biologii i diagnostyki medycznej. Po uzyskaniu dyplomu doktora nauk chemicznych pracowała jako asystent na Wydziale Chemii, kontynuując prace badawcze z zakresu diagnostyki i biochemii klinicznej. Uczestniczyła również w przygotowywaniu materiałów dla nowo otwieranego kierunku Chemia surowców kosmetycznych i środków bioaktywnych. Ukończyła studia podyplomowe z Kształcenia zdalnego w edukacji (WMFiI UMCS) i Przyrodoznawstwa (KUL). Współorganizator i uczestnik licznych konferencji naukowych, autorka prac naukowych z zakresu biologii, chemii, biofizyki i kosmetologii. Współautor książki „Biologia. Wybór testów” oraz multimedialnego podręcznika do nauczania Przyrody w klasach licealnych. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie. W swoich badaniach zajmuje się głównie czynnikami i zjawiskami fizycznymi stosowanymi w zabiegach kosmetologicznych oraz ich wpływem na funkcjonowanie organizmu człowieka. Nadal zajmuje się też pracami badawczymi z zakresu diagnostyki i biochemii klinicznej. 
 
Poza pracą interesuje się fotografią przyrodniczą oraz turystyką górską.