Akademia zdrowia człowieka

Akademia Zdrowia Człowieka prowadzi działalność naukową,  badawczą oraz szkoleniowo- konsultingową w holistycznym ujęciu zdrowia człowieka. Akademia Zdrowia Człowieka stanowi kompleksowe uzupełnienie tradycyjnej opieki medycznej poprzez usługi edukacyjne, szkoleniowe i poradnictwo specjalistyczne dla różnych grup odbiorców.