Akademia zdrowia człowieka

 
Główne obszary prowadzonych badań:
 
 • Profilaktyka zdrowotna i edukacja różnych grup społecznych
 • Organizacja opieki przedkoncepcyjnej
 • Monitoring zachowań zdrowotnych kobiet w ciąży
 • Wpływ ciąży na poczucie atrakcyjności kobiet
 • Późne macierzyństwo –wyzwanie współczesnej medycyny
 • Żywność i żywienie
 • Choroby dietozależne
 • Choroby cywilizacyjne
 • Alergia
 • Środowiskowe uwarunkowania zdrowia człowieka
 • Zdrowie środowiskowe
 • Higiena dnia i aktywność fizyczna
 • Profilaktyka chorób odkleszczowych, borelioza i inne
 • Używki; narkotyki, dopalacze, alkohol
 • Interakcje leków z żywnością
 • Otyłość