Akademia zdrowia człowieka

Projekt wspierający działania profilaktyczne w zakresie HIV/AIDS (2017)

Centrum Innowacji Badańi Nauki aplikuje w projekcie na realizację zadania publicznego dotyczącego wspierania działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS poprzez edukację skierowaną do mieszkańców województwa lubelskiego. Przewidziano cykl wykładów dla młodzieży oraz dorosłych podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Testowania w kierunku HIV.