Z zawodu – chemik, nauczyciel akademicki

Jej badania naukowe dotyczą - nowych syntetycznych związków bioaktywnych, głównie o działaniu przeciwnowotworowym oraz mikrobiocydalnym

Trochę o niej

Absolwentka Wydziału Chemii UMCS w Lublinie. Stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych uzyskała na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Podstawą jej pracy naukowo-badawczej jest synteza oraz ocena nowych związków bioaktywnych. Koncentruje się głównie na układach heterocyklicznych modyfikowanych podstawnikiem rezorcynolowym. Związki projektowane są jako potencjalne substancje o działaniu przeciwnowotworowym, przecigrzybiczym, przeciwbakteryjnym oraz neuroprotekcyjnym.

Jest współautorką ponad 50 publikacji w czasopismach o cyrkulacji międzynarodowej indeksowanych w bazie JCR® z obszaru chromatografii, analizy QSAR oraz syntezy organicznej. Recenzowała wiele eksperymentalnych prac naukowych przedkładanych do renomowanych czasopism. Była kierownikiem oraz wykonawcą w kilku projektach badawczych, w tym współfinansowanych ze środków UE, w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Prowadzi współpracę badawczą z licznymi ośrodkami naukowymi.

Jest zatrudniona w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na stanowisku profesora.

Czas wolny spędza aktywnie – fitness, aerobik, pływanie kajakiem, jazda na rowerze, wędrówki górskie.