Wykształcenie: studia z zakresu fizyki doświadczalnej (1987) i biologii molekularnej (1993) Uniwersytet Gdański, stopień doktora (1999) Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii Uniwersytet Gdański. Właścicielka firmy „HydroBiolLab” (działającej do 2010 roku) prowadzącej prace badawczo-rozwojowe przede wszystkim z zakresu hydrobiologii, ekologii i ochrony środowiska.

Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia interdyscyplinarne, z różnych dziedzin nauk przyrodniczych. Jednak łączącym znaczną cześć z nich obszarem jest środowisko wodne: zbiorniki wodne, rzeki, strefy przydenne mórz. Organizmami, którym poświęca najwięcej uwagi w swojej pracy naukowej są drobne bezkręgowce wodne – meiobentos. Jest autorką metody oceny stanu ekologicznego zbiorników wodnych i rzek poprzez analizę zgrupowania meiobentosu (wniosek patentowy).

Tematyka niektórych z prowadzonych prac naukowych, w tym o charakterze innowacyjnym, obejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem wyników badań z obszaru nauk podstawowych: opracowaniem biowskaźników w oparciu o dokładną analizę biologii i ekologii badanych organizmów oraz metod szybkiego monitoringu stanu ekologicznego zbiorników wodnych i strefowości zmian w oparciu o biowskaźniki (test CrecTest do oceny potencjału biologicznego osadów dennych zbiorników słodkowodnych i rzek, metoda oceny stanu ekologicznego zbiorników wodnych i rzek (strefowości zmian) na podstawie analiz zgrupowania meiobentosu). Jej działalność dotyczy również praktycznych aspektów pracy laboratoryjnej, czego wynikiem jest wynalezienie sposobu wyizolowywania drobnych organizmów z osadów dennych, zaprojektowanie akwariów do hodowli meiobentosu, a także udział w projektach konstrukcyjnych utylizatorów pirolitycznych.

Najważniejsze obszary badań z zakresu nauk podstawowych dotyczą:

 • Biologii i ekologii wybranych gatunków skorupiaków, opisujące zgrupowania meiobentosu zbiorników wodnych i rzek Polski i Spitsbergenu, także morskich zatok przylodowcowych i równi pływowych;
 • Zastosowania małżoraczka C. rectangulata w badaniach klimatycznych i środowiskowych, w tym opracowanie karty charakterystyki gatunku wskaźnikowego;
 • Genetyki populacyjnej skorupiakówi ryb;
 • Opracowania algorytmu [Bw] opisującego równowagę taksonów w zgrupowaniu.
 • Prace o charakterze innowacyjnym i wdrożeniowym dotyczą:
  • Wyizolowania naturalnej substancji stałej o właściwościach bakterio- i grzybobójczych, w której powstaniu bierze udział skorupiak C. rectangulata;
  • Opracowanie testu CrecTest opartego o reakcję na stres małżoraczka C. rectangulata do oceny potencjału biologicznego osadów dennych zbiorników słodkowodnych i rzek; test istotny w procesie wyboru metody rekultywacji i w monitoringu (patent);
  • Opracowanie metody oceny stanu ekologicznego zbiorników wodnych i rzek (strefowości zmian) na podstawie analiz zgrupowania meiobentosu do zastosowania w monitoringu (patent);
  • Opracowanie systemu wyizolowywania drobnych organizmów z osadów dennych oraz opracowanie akwariów do hodowli meiobentosu (patenty).

Szczególnym obszarem zainteresowań naukowych są prace stanowiące odpowiedź na bieżące potrzeby gospodarki i społeczeństwa, m.in. opracowanie ideowe kompleksowej metody oceny i ochrony zbiorników wodnych; zwrócenie uwagi na konieczność zmiany podejścia do pojęcia gatunku chronionego (w przypadku gatunków obcych) oraz opracowania procedury ochrony przed gatunkami inwazyjnymi; opracowanie karty charakterystyki gatunku potencjalnie inwazyjnego.