Ośrodek badań
hydrobiologicznych

ARTYKUŁY

MONOGRAFIE, SKRYPTY ...

DONIESIENIA KONFERENCYJNE

RAPORTY

  • Rechulicz J., Mieczan T., Płaska W., Gorzel M.2018. Wykonanie ekspertyzy dotyczącej uwarunkowań hydrobiologicznych stawów echo. Raport. Roztoczański Park Narodowy.
  • Ejankowski W., Gorzel M., Kłonowska -Olejnik M., Nawrocka L., Wojtal A., 2018. Pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie elementów biologicznych wód powierzchniowych na obszarze projektu LIFE13 NAT/PL/000050. Raport z badań 4 letnich. Biebrzański Park Narodowy.
  • Ejankowski W., Gorzel M., Kłonowska -Olejnik M., Nawrocka L., Wojtal A., 2018. Pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie elementów biologicznych wód powierzchniowych na obszarze projektu LIFE13 NAT/PL/000050. Raport roczny dotyczący elementów biologicznych (fitoplankton, makrofity, fitobentos, makrobezkręgowce bentosowe) za IV rok badań (tj. wiosna, lato, jesień 2018 r.), z wyników analiz laboratoryjnych.
  • Ejankowski W., Gorzel M., Kłonowska -Olejnik M., Nawrocka L., Wojtal A., 2017. Pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie elementów biologicznych wód powierzchniowych na obszarze projektu LIFE13 NAT/PL/000050. Raport roczny dotyczący elementów biologicznych (fitoplankton, makrofity, fitobentos, makrobezkręgowce bentosowe) za III rok badań (tj. wiosna, lato, jesień 2017 r.), z wyników analiz laboratoryjnych. (file:///C:/biebrza%20II%20przetarg/plik,4456,raport-roczny-2017-pdf.pdf)
  • Ejankowski W., Gorzel M., Kłonowska -Olejnik M., Nawrocka L., Wojtal A., 2016. Pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie elementów biologicznych wód powierzchniowych na obszarze projektu LIFE13 NAT/PL/000050. Raport roczny dotyczący elementów biologicznych (fitoplankton, makrofity, fitobentos, makrobezkręgowce bentosowe) za II rok badań (tj. wiosna, lato, jesień 2016 r.), z wyników analiz laboratoryjnych. (file:///C:/biebrza%20II%20przetarg/plik,4455,raport-roczny-2016-pdf.pdf)
  • Ejankowski W., Gorzel M., Kłonowska -Olejnik M., Lenard T., Wojtal A., 2015. Pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie elementów biologicznych wód powierzchniowych na obszarze projektu LIFE13 NAT/PL/000050. Raport roczny dotyczący elementów biologicznych (fitoplankton, makrofity, fitobentos, makrobezkręgowce bentosowe) za I rok badań (tj. wiosna, lato, jesień 2015 r.), z wyników analiz laboratoryjnych. (file:///C:/biebrza%20II%20przetarg/plik,4454,raport-roczny-2015-pdf)