Ośrodek badań
hydrobiologicznych

W sierpniu gościliśmy na stażu naukowym dwóch doktorantów z Uniwersytetu Szczecińskiego. Staż odbył się w Borach Tucholskich w miejscowości Charzykowy nad Jeziorem Charzykowskim. W ramach stażu naukowego stażyści realizowali zaplanowane badania hydrobiologiczne oraz uczestniczyli w następujących przedsięwzięciach: wykłady i seminaria na temat roli makrobezkręgowców i zooplanktonu w różnych ekosystemach wodnych, prezentacje poboru prób bentosu i zooplanktonu w terenie, przebieranie prób bentosowych i podstawowe oznaczenia fauny dennej, analiza zebranego materiału, próba odpowiedzi na pytania dotyczące stanu ekologicznego wybranych ekosystemów wodnych.