Ośrodek badań
hydrobiologicznych

Współpraca z Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie (2018). Miło nam poinformować iz podjeliśmy współprace z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w zakresie przeprowadzenia monitoringu ichtiofauny jeziornej w latach 2018-2019 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych.