Ośrodek badań
hydrobiologicznych

Badania w Biebrzańskim Parku Narodowym (09.2018)

Za nami juz czwarty rok badań hydrobiologicznych w Biebrzańskim Parku Narodowym. Zbliżamy się do zakończenia projektu i podsumowania 4 letnich badań prowadzonych w niezwykłym miejscu jakim są bagna biebrzańskie.Badania dotyczyły pobierania prób i wykonania badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie elementów biologicznych wód powierzchniowych na obszarze projektu LIFE13 NAT/PL/000050. Przez ostatnie lata badań poznalismy specyfikę tego terenu, bioróżnorodności flory i fauny tego miejsca. Zidentyfikowaliśmy wiele taksonów roślin i zwierząt, w tym gatunki rzadkie i zagrożone wyginięciem. Niebawem podzielimy się wynikami naszych badań.