Ośrodek badań
hydrobiologicznych

Badania w Biebrzańskim Parku Narodowym (09.2017)

Za nami juz trzeci rok badań hydrobiologicznych w Biebrzańskim Parku Narodowym. Badania dotyczą pobierania prób i wykonania badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie elementów biologicznych wód powierzchniowych na obszarze projektu LIFE13 NAT/PL/000050. Przez ostatnie trzy lata badań zdążylismy juz poznać specyfikę terenu oraz przyjrzeć się bioróżnorodności flory i fauny tego niezwykłego miejsca. Zidentyfikowaliśmy wiele taksonów roślin i zwierząt, w tym gatunki rzadkie i zagrożone wyginięciem. Z całą pewnością należy powiedzieć,  iż teren Biebrzańskiego Parku Narodowego to jeden z najwspanialszych ostoi dzikiej przyrody  nie tylko w Polsce ale także w Europie.