Ośrodek badań
hydrobiologicznych

Badania w Biebrzańskim Parku Narodowym rozpoczęte ...

Z przyjemnością informujemy, iż Centrum Innowacji Badań i Nauki rozpoczęło 4 letnie badania hydrobiologiczne w Biebrzańskim Parku Narodowym. Dotyczą one pobierania prób i wykonania badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie elementów biologicznych wód powierzchniowych na obszarze projektu LIFE13 NAT/PL/000050. Badania wykonywane są w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy”.W ramach badan elementów biologicznych będą analizowane cztery wskaźniki, tj. fitoplankton, makrofity, fitobentos oraz makrobezkręgowce bentosowe. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z I etapu badań – wiosna 2015. (zdjęcia dostępne w zakładce/Ośrodek Badań Hydrobiologicznych/Galeria/Biebrza).