Ogród roślin
i surowców kosmetycznych

Ogród Roślin i Surowców Kosmetycznych CIBiN oferuje:

 • Kosmetyczne surowce roślinne i inne wraz z opisem, jako materiał dydaktyczny dla studentów kosmetologii, towaroznawstwa, biologii, mikrobiologii, farmacji, farmakologii, technologii żywności; uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych
  • Zasuszone okazy
  • Forma zielnikowa
  • Barwne fotografie
  • Inne surowce i półprodukty kosmetyczne
 • Praktyczne zajęcia dydaktyczne, warsztaty i seminaria naukowe
  • Pozyskiwanie i przetwarzanie surowców zielarskich
  • Otrzymywanie substancji czynnych (olejków eterycznych, olejów tłustych, barwników roślinnych itp.)
  • Produkcja kosmetyków naturalnych, mydełka, kremy, pomadki
  • Obserwacje mikrobiologiczne
  • Wykłady i odczyty zamawiane
 • Staże naukowe dla studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, podczas których prowadzone są badania będące podstawą prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich lub doktorskich
 • Opieka merytoryczna prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich
 • Zwiedzanie kolekcji wraz z przewodnikiem – historie ziołowe i kosmetyczne – po wcześniejszym ustaleniu terminu
 • Organizacja seminariów i konferencji naukowych
 • Obozy naukowe w szczególności dla Studenckich Kół Naukowych lub Szkolnych Kółek Zainteresowań
 • Index Seminum
 • Hortiterapia bierna i czynna
 • Ekspertyzy i opinie naukowe