Nauka i kultura

Dr Edyta Barańska

Z zawodu nauczyciel akademicki z zakresu filozofii i socjologii

Pozazawodowo pasjonują ją – lubię taniec współczesny, planuję nauczyć się grać na gitarze, i przypomnieć sobie żeglowanie.

O sobie mówi – nie za dużo. Chciałaby mieć więcej czasu, aby umieć uchwycić te najpiękniejsze – małe chwile.

Jej badania naukowe dotyczą - filozofii i socjologii. Teraz głównie socjologii kultury. Bo kultura to dziś bardzo „zużyte” słowo, ale też jakże wciąż nowe i fascynujące zjawisko społeczne.

Trochę o niej - Edyta Barańska – doktor filozofii, mgr socjologii, absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Zajmuje się filozofią społeczną i filozofią polityki oraz socjologią kultury. Obecnie pisze drugi doktorat: z zakresu socjologii kultury w Instytucie Socjologii UMCS. Zajmuje się kulturą w jej dzisiejszej, post – postmodernistycznej postaci. Autorka licznych artykułów z zakresu filozofii społecznej i socjologii kultury, oraz dwóch książek pt: „Człowiek i świat człowieka. Polityka i jej kryzys w interpretacji Hannah Arendt” oraz „Kultura ponowoczesna w myśli Zygmunta Baumana”. Uczestniczka Democracy&Diversity Institute organizowanego przez nowojorski The New School for Social Research. Uczy etyki, filozofii i bioetyki w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.