Nauka i kultura

  

Skupiamy ludzi twórczych i kreatywnych, którzy traktują świat i otaczającą rzeczywistość jako źródło niekończącej się inspiracji. Nasi Twórcy swoje zainteresowania wyrażają zarówno w różnego rodzaju projektach artystycznych jak i badaniach naukowych. Pragniemy, by grono osób, które tworzymy dało się charakteryzować jako podążające za pasją i ciekawością świata, niedające się zamknąć w istniejących schematach czy utartych formach. Wciąż poszukujemy swoich indywidualnych sposobów na wyrażenie siebie, swoich doświadczeń i przeżyć. Nauka i twórczość jako dwie dopełniające się przestrzenie, to jedyny wyróżnik jakości naszej obecności. Zatem pragniemy, by w naszym gronie były osoby i te dopiero zafascynowane, amatorzy często inspirujący swoją niekonwencjonalną postawą, jak również profesjonaliści, osoby doświadczone w swoich poszukiwaniach i odkryciach. Nauka jako publiczny dyskurs doskonale współbrzmi z wymagającą ekspresji formą wiedzy, jaką jest sztuka.

Jeśli Twoja Twórczość jest inspirowana nauką, jeśli szukasz związków pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy  a sztuką. Jeśli masz potrzebę wyrażania siebie w ciekawy, często niekonwencjonalny sposób to miejsce jest dla Ciebie!