Nauka i kultura

„Czarodziejski pędzel”  - podaruj życie zużytej butelce - to innowacyjny projekt edukacyjno-artystyczny kierowany do dzieci i młodzieży, głównie uczniów klas 1-3. Celem projektu jest uświadomienie problemu zanieczyszczenia środowiska,  pokazanie możliwości walki z tym problemem oraz propagowanie potrzeby recyklingu. Istotnym celem projektu jest także pobudzenie wrażliwości artystycznej  u dzieci, rozwijanie wyobraźni, kreatywności, umiejętności manualnych i pomysłowości.