Nauka i kultura

Organizacja warsztatów artystycznych (artrecykling, atreterapia).

Oferujemy prace artystyczne które inspirowane są przyrodą:

-   rysunki i grafiki fauny i flory, szczególnie gatunków wodnych,

-   przyrodnicze tablice informacyjne,

-   plansze dydaktyczne,

-   rysunki, grafiki, diagramy do materiałów edukacyjnych,

-   zdjęcia ekosystemów wodnych, makrofitów, fauny bezkręgowej, ziół, roślin leczniczych,

-   witraże z motywami roślin i zwierząt.

Realizujemy indywidualne pomysły przy zastosowaniu różnorodnych technik artystycznych i multimedialnych.