O CIBIN

W lipcu 2014 roku odbyło się pierwsze spotkanie członków Rady Naukowej i sympatyków Centrum Innowacji Badań i Nauki. Dyskutowaliśmy m.in. na temat misji, celów i zadań Centrum, a także sposobów jego finansowania. Przedstawiono podstawowe jednostki organizacyjne działające przy CIBiN, ich planowaną działalność, a także regulamin powstawania tego typu jednostek. Omówiono planowaną działalność Ogrodu Roślin i Surowców Kosmetycznych, Ośrodka Badań Hydrobiologicznych oraz Jednostki związanej ze sztuką i nauką. Dyskutowano na temat przyszłych projektów i planów rozwoju CIBiN.