O CIBIN

W sierpniu gościliśmy na stażu naukowym dwóch doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego. Staż odbył się w Borach Tucholskich nad Jeziorem Charzykowskim. Stażyści zgłębiali wiedzę hydrobiologiczną na temat metodyki poboru prób fauny bentosowej i zooplanktonu, ich identyfikacji, struktury ilościowej i jakościowej.