O CIBIN

„Detektyw Przyrody”- jak odnaleźć pasję w nauce? to innowacyjny projekt edukacyjno-artystyczny kierowany do dzieci i młodzieży, głównie uczniów klas 1-3. Celem projektu jest uwrażliwienie dzieci na otaczającą ich przyrodę, pokazanie praktycznych aspektów nauki i zaszczepienie w nich pasji do zdobywania wiedzy. Projekt łączy innowacyjne formy nauczania poprzez zajęcia terenowe laboratoryjne i artystyczne. Łączy naukę, sztukę i edukację. Detektyw przyrody obejmuje różne zagadnienie tematyczne, w zależności od potrzeb i grupy wiekowej odbiorców.

W ofercie posiadamy:

  1. detektyw „hydrobiolog” 
  2. detektyw „zoolog”   
  3. detektyw „botanik” 

Każdy panel zajęć podzielony jest na zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne w terenie (m.in. rozpoznawanie pospolitych gatunków roślin i zwierząt w różnych ekosystemach wodnych i lądowych, zasady funkcjonowania różnych ekosystemów, demonstracja i ćwiczenia pobierania prób biologicznych oraz charakterystyka abiotyczna siedlisk, pobór organizmów żyjących w dnie środowisk wodnych, charakterystyka roślinności wodnej, itp.), zajęcia laboratoryjne oraz podsumowanie poszczególnych etapów zdobywania wiedzy w postaci zajęć artystycznych.