O CIBIN

Badania w Biebrzańskim Parku Narodowym (czerwiec 2021)  Za nami juz szósty rok badań hydrobiologicznych w Biebrzańskim Parku Narodowym. Zbliżamy się do zakończenia kolejnego projektu i podsumowania 3 letnich, a właściwie 7 letnich badań prowadzonych w niezwykłym miejscu jakim są bagna biebrzańskie. Badania dotyczyły pobierania prób i wykonania badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie elementów biologicznych wód powierzchniowych na obszarze projektu LIFE13 NAT/PL/000050. Przez ostatnie lata badań poznaliśmy specyfikę tego terenu, bioróżnorodności flory i fauny tego miejsca. Zidentyfikowaliśmy wiele taksonów roślin i zwierząt, w tym gatunki rzadkie i zagrożone wyginięciem. Niebawem podzielimy się wynikami naszych badań.