O CIBIN

Materiał roślinny z naszego Ogrodu Roslin i Surowców Kosmetycznych stanowi bazę do badań prowadzonych przez naukowców z różnych ośrodków polskich i zagranicznych a efekty tych badań są podstawą artykułów naukowych publikowanych w międzynarodowych czasopismach:

ZAchęcamy do zapoznania się :

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1934578X1601100736

https://akjournals.com/view/journals/1006/30/5/article-p386.xml

https://www.vdu.lt/cris/handle/20.500.12259/99323

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519302376

https://www.degruyter.com/view/journals/chem/15/1/article-p75.xml

https://notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/view/11211

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/HERB/article/view/HERB.2016.008

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/HERB/article/view/HERB.2016.004

http://pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/userfiles/biblioteka/4_wplyw_temperatury_wody.pdf

http://pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/userfiles/biblioteka/5_analiza_zapachu_wybranych.pdf

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57412368/Analysis__production_and_use_of_substances_and_components_of_vegetable_origin__foliar_fertilization_Noaema_Sawicka.pdf?1537400992=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DThe_effect_of_fertilizing_potato_with_mi.pdf&Expires=1593069153&Signature=CXQxfj2AqSepBbrPLx2uOlNDIQA5Xl1WKcr0z7mHtN4doeMt1sWUj5xSd5kas0BvDGnA1PBDjlIycwpsvlLn3nfo52bd6DDETE6eFuvvVsx61BwJplgJ0RP0oK861n8c9cAWA0GHmic0Nf93L~nuzphsIvek-utO3Y1kpn58XTti0HGqzpyGbz1JPNw6h82zdwcXj0GcW9GJvZZQUcdq~oFqcWQP5k2X4Zi9Vhsu8Erm46R0Mr0rGfRjdHs172oZUXrNQqMv0K7czmGfeH2lt4bklQLarvg9KX7dmxxcnB1am4s0jUoIXPbotBrlBJErYPT95ppc3gJfBBW9J~eJow__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=176