O CIBIN

Trudny rok badań w Biebrzańskim Parku Narodowym za nami (2020). Pomimo pandemii spowodowanej wirusem SARS Cov 19 Centrum Innowacji Badań i Nauki w roku 2020 zrealizowało zaplanowane badania w Biebrzańskim Parku Narodowym. Badania dotyczą biologii tj. makrobezkręgowców bentosowych, makrofitów, fitobentosu i fitoplanktonu na teranie BbPN w ramach tematu "Monitoring jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów biologicznych na obszarze projektu LIFE13NAT/PL/000050" Zamówienie udzielane w ramach realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II”,współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz beneficjenta projektu - Biebrzański Park Narodowy

Prace terenowe w tym roku badawczym były bardzo trudne. Wiosną bowiem w Biebrzańskim Parku Narodowym pojawił się ogień który uniemożliwiał sprawne pobranie materiału badawczego.  Pożar trwał ponad tydzień i strawił ponad 5 tys. hektarów cennego przyrodniczo terenu. Zniknęło niemal 10 % całkowitej powierzchni parku. Ogień zajął głównie łąki i trzcinowiska. Kilka stanowisk objętych badaniami również znalazło się w obrębie pożaru, były to stanowisko Ełk 4, zlokalizowane na rzece Ełk oraz stanowisko Kapicki Dół zlokalizowane na Kanale Kapickim. Do części stanowisk dojazd był niemożliwy lub bardzo utrudniony. Pomimo trudności materiał badawczy udało pobrać się ze wszystkich stanowisk. Jesienią sytuacja w parku była o wiele lepsza. Deszcz sprawił, iż przyroda na pożarzysku zaczęła odradzać się i poza spalonymi drzewami które przypominały wiosenną tragedię park znów był zielony. Poniżej fotorelacja z tegorocznego poboru prób w Biebrzańskim Parku Narodowym.