O CIBIN

Po raz drugi badamy życie Biebrzańskiego Parku Narodowego (05.2019). Uprzejmie informujemy, iż Centrum Innowacji Badań i Nauki w Lublinie po raz drugi będzie prowadzić badania biologii tj. makrobezkręgowców bantosowych, makrofitów, fitobentosu i fitoplanktonu na teranie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tematem realizowanego projektu jest "Monitoring jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów biologicznych na obszarze projektu LIFE13NAT/PL/000050" Zamówienie udzielane w ramach realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II”,współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz beneficjenta projektu - Biebrzański Park Narodowy