O CIBIN

Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych to projekt realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie współfinansowany w ramach projektu Operacyjego Infrastruktura i Środowisko 2014/2020. Centrum Innowacji Badan i Nauki ma okazję wykonac analizy laboratoryjne parametrów fizyczno-chemicznych wody tych siedlisk a także opracować raporty z wyników tychże analiz.