O CIBIN

Stawy Echo obiektem badań Centrum Innowacji Badani Nauki. Już kolejny raz mamy przyjemnosć badać kompleks stawow Echo na zlecenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Badania obejmują wykonanie badań hydrologicznych i hydrobiologicznych dotyczących oceny stanu ekologicznego flory i fauny Stawów Echo, a także  opracowanie ekspertyz dotyczących uwarunkowań hydrobiologicznych Stawów Echo.