O CIBIN

Współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku

W 2017 roku podjęliśmy współpracę z Uniwersytetem w Białymstoku. Pani mgr Kamila Kucharska-Ambrożej, analizuje różne odmiany mięt z naszego Ogrodu, metodami chromatografii gazowej oraz spektrofotometrycznymi, wyniki tych badań zamierza przedstawić w dysertacji na stopień doktora. Pani Magister życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pracy naukowej.