O CIBIN

Badania w Roztoczańskim Parku Narodowym

Centrum Innowacji Badani Nauki wzięło udział w badaniach naukowych dotyczących oceny stanu ekologicznego flory i fauny Stawów Echo w kontekście wzbogacenia bioróżnorodności. Badania zostały przeprowadzone na zlecenie Roztoczańskiego Parku Narodowego na podstawie zezwolenia nr 15/2017 z dnia 31.05. 2017 r. na prowadzenie badań naukowych.

  

Fot. 1 i 2. Stawy Echo