O CIBIN

Eko-art: Jak połączyć naukę i sztukę użytkową? Tym razem warsztaty twórcze odbyły się przy okazji organizacji XXIII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w otoczeniu kompleksu Lasów Janowskich. Więcej na temat samych zajeć i efektów naszej pracy w zakładce "nauka i sztuka" aktualności, http://centrumibin.pl/nauka-i-sztuka/aktualnosci/13-a4/131-eko-art-jak-polaczyc-nauke-i-sztuke-uzytkowa