Akademia zdrowia człowieka

 
Ośrodek oferuje wszelkiego rodzaju usługi mające na celu propagowanie edukacji zdrowotnej, sesje naukowe, jak również warsztaty i szkolenia. Profesjonalne wsparcie pracowników umożliwia klientom wykształcenie praktycznych umiejętności, dokonywanie świadomych wyborów oraz zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które przyczyniają się do podwyższania ryzyka powstawania chorób.
 
Oferujemy:
 • Szkolenia dla kadry pracowników medycznych
 • Programy szkoleniowo - edukacyjne dla kobiet ciężarnych
 • Programy profilaktyczno - zdrowotne dla ludności zamieszkującej tereny wiejskie
 • Profilaktyka onkologiczna dla różnych grup wiekowych
 • Opieka merytoryczna prac licencjackich,  magisterskich i doktorskich w zakresie nauk o zdrowiu
 • Organizację konferencji o szerokiej tematyce prozdrowotnej
 • Opinie i recenzje naukowe
 • Artykuły naukowe i popularno-naukowe
 • Programy szkoleniowo - edukacyjne dla młodzieży, nauczycieli i rodziców dotyczące profilaktyki zdrowia oraz zagrożeń związanych ze stylem życia.
 • Warsztaty dla uczniów szkół średnich związane z poznawaniem budowy organizmu żywego, praca na materiale biologicznym.
 • Organizowanie konkursów o tematyce prozdrowotnej, lub innej związanej z naukami biologicznymi, których adresatem byliby uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich.